Photoshoot in Rosa Khutor

Photographer: Valeriya Kornacheva