Photoshoot in Salzburg

Photographer: Valeriya Kornacheva