Photoshoot in Salerno

Photographer: Valeriya Kornacheva