Photoshoot in Portofino

Photographer: Valeriya Kornacheva