Photoshoot in Moscow

Photographer: Valeriya Kornacheva